Zásady ochrany soukromí

V tomto dokumentu je vysvětlujeme, jak stránka pressreader.cz, provozovaná Ing. Markem Šustkem, IČO: CZ71736093, registrovaný u MÚ v Brandýse nad Labem čj. 10170/2005/St, sídlem Brázdimská 1552, 250 01 Brandýs nad Labem, Česká republika, pracuje s Vašemi osobními údaji, za jakým účelem je sbírá a jaká práva v souvislosti s tím máte. Snažíme se respektovat všechna platná nařízení upravující ochranu osobních údajů, především pak GDPR, a v tomto dokumentu se dočtete, jak to děláme.

Jaké informace získáváme a jakým způsobem

Při návštěvě našich stránek o Vás zaznamenáme následující údaje:

Tyto informace jsou uchovávány standardním způsobem v serverovém logu (dále Logy).

Jak a proč tyto údaje zpracováváme

Komu k Vašim osobním údajům umožňujeme přístup

Neumožňujeme přístup k Vašim osobním údajům žádné třetí straně, s výjimkou provozovatelů technické infrastruktury, jmenovitě společnosti active24. Ta podléhá mlčenlivosti a je povinna plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout veřejným (státním) orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon. V takovém případě informace poskytneme pouze v rozsahu vyžadovaném zákonem.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Údaje uchováváme po dobu 1 roku. Tam, kde jsme k tomu povinni, uchováváme je po dobu stanovenou zákonem, po dobu trvání předmětných řízení nebo do uplynutí promlčecí doby.

Vymezení platnosti

Tento dokument se vztahuje pouze na údaje získávané a zpracovávané prostřednictvím webových stránek pressreader.cz. Osobní údaje zpracovávané prostřednictvím emailu nebo telefonické komunikace mohou podléhat jiným podmínkám a zásadám, které Vám budu na vyžádání sděleny.

Vaše práva a kontakt

Pokud budete chtít využít některého z Vašich práv týkající se ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu na info@pressreader.cz